Forældresamarbejde

Det betyder meget for barnets trivsel, at der er en god kontakt mellem forældrene og jeg. Derfor sætter jeg den daglige kontakt højt. Udover den mere uformelle samtale, kan forældrene have behov for at tale om et mere personligt emne, der vedrører barnets hverdag i min pasningsordning. En sådan samtale skal og kan jeg altid finde tid til ved behov.

Jeg prøver som børnepasser på at være åben over for forældrene, ved at fortælle om oplevelser med børnene. Gennem åbenhed skabes tillid. Ved den daglige snak ser jeg gerne, at I også fortæller om barnets trivsel der hjemme, og om eventuelle forandringer.