Praktiske oplysninger

-Der vil være tilsyn fra kommunen
-Der er mulighed for søskenderabat
-Barnet vil aldrig blive sendt i gæstepleje et andet sted
-I min pasningsordning findes der ingen gæstebørn
-Jeg har taget førstehjælpskursus
-Jeg har gennemført kursus i børns kompetenceudvikling 0-5 år
-Har været på kursus om sensitive børn. “Lars Lolk er forfatter, foredragsholder og rådgiver med speciale i’HPS- det sensitive personlighedstræk’ (the highly sensitive person’) og personlig udvikling.” htt://larslolk.dk/